adw.


Kancelaria Adwokacka w Jeleniej Górze - adw. udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, zajmuje się sprawami  z wielu dziedzin prawa. W gąszczu zawiłości związanych z prowadzeniem firmy proponuje profesjonalne doradztwo prawne, kompleksową, stałą obsługę prawną, zarówno dla spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, spółdzielni,  fundacji, a zwłaszcza  dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz nie prowadzących działalności (osób indywidualnych). W zależności od oczekiwań zlecającego obsługę prawną, przewidziana jest możliwość wykonywania zleconych czynności w siedzibie Kancelarii z dostosowaniem godzin pracy do potrzeb Klienta, bądź bezpośrednio w siedzibie firmy. Proponując profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych ma na względzie jedynie dobro Klienta. Doprecyzowując zakres świadczonych usług prawnych, uprzejmie informuje się, iż Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w sprawach: karnych, administracyjnych, cywilnych, a w tym spadkowych (o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych, zaliczenia darowizn), rodzinnych (świadczeń alimentacyjnych), a w tym rozwodowych (separacja), podziałach majątku wspólnego oraz z tzw. „umów konkubenckich”, prawa pracy, elastycznych form świadczenia pracy (kontrakty menadżerskie, telepraca), ustalaniem istnienia stosunku pracy, mobbingiem, umowami o zakazie konkurencji, zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, sądowym dochodzeniem roszczeń o wynagrodzenie za pracę, rekompensowaniem pracy w godzinach nadliczbowych, wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, roszczeniami pracownika w razie bezzasadnego wypowiedzenia lub dokonanego z naruszeniem przepisów rozwiązania umowy o pracę, ubezpieczeń społecznych (renty, emerytury), praw autorskich oraz praw pokrewnych, etc.