środa, 7 maja 2014

adw.,


Kancelaria zajmuje się udzielaniem porad prawnych oraz opiniowaniem umów. Zajmuje się m.in. sprawami z zakresu: prawa karnego, karno-skarbowego, wykroczeń, cywilnego (w tym sprawami rodzinnymi, spadkowymi, mieszkaniowymi), pracy, administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, autorskiego. W gąszczu zawiłości związanych z prowadzeniem firmy proponuje profesjonalne doradztwo prawne, kompleksową i stałą obsługę prawną, zarówno dla spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, spółdzielni oraz fundacji oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W zależności od oczekiwań zlecającego obsługę, przewidziana jest możliwość wykonywania zleconych czynności w siedzibie Kancelarii z dostosowaniem godzin pracy do potrzeb Klienta, bądź bezpośrednio w siedzibie firmie. Proponując profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych Kancelaria ma na względzie jedynie dobro Klienta. Doprecyzowując zakres świadczonych usług prawnych dla osób fizycznych, uprzejmie informuje się, iż Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach: karnych (karno-skarbowych), administracyjnych, cywilnych, a w tym spadkowych (o zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dziedziczenie gospodarstw rolnych, zaliczenia darowizn), świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych, a w tym rozwodowych (separacjach), podziałach majątku wspólnego oraz dotyczących tzw. „umów konkubenckich”, prawa pracy, oraz elastycznych form świadczenia pracy (kontrakty menadżerskie, leasing pracowniczy, telepraca), ustalaniem istnienia stosunku pracy, mobbingiem, umowami o zakazie konkurencji, zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, sądowym dochodzeniem roszczeń o wynagrodzenie za pracę, rekompensowaniem pracy w godzinach nadliczbowych, wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, roszczeniami pracownika w razie bezzasadnego wypowiedzenia lub dokonanego z naruszeniem przepisów, praw autorskich oraz praw pokrewnych.